s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9

Etik

Der er ofte en god portion sårbarhed forbundet med at deltage i personlige eller organisatoriske udviklingsprocesser på arbejdspladsen eller i forbindelse med ens arbejdssituation i øvrigt.

Jeg er derfor meget opmærksom på de etiske aspekter af det at arbejde med udvikling af andre mennesker og lægger vægt på at værne om og respektere den enkeltes grænser og eventuelle sårbarhed i situationen.

Jeg er endvidere medlem af Psykologforeningen og arbejder efter de “Etiske principper for nordiske psykologer“.